091.702.1858

Ra mắt chuyên mục Chính sách pháp luật thông tin và truyền thông

Đăng bởi: Duong  icon face Chia sẻ  icon view 23
Ngày 9-10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức lễ ra mắt chuyên mục Chính sách pháp luật thông tin và truyền thông trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, dịch vụ ngày càng cao, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của ngành thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã phê duyệt Đề án “Xây dựng Chuyên mục chính sách pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://cspl.mic.gov.vn.

Chuyên mục bao gồm trên 5 mục chính, cụ thể là: Giới thiệu văn bản chính sách mới, chính sách pháp luật, nghiệp vụ pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật, giám định tư pháp.

Các đại biểu bấm nút ra mắt chuyên mục Chính sách pháp luật TT&TT trên Cổng TTĐT của bộ.

Chuyên mục cung cấp thông tin một cách hệ thống về các văn bản chính sách, pháp luật, cũng như công tác xây dựng và hoạch định chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực này. Đồng thời, cung cấp các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế, đăng tải các nội dung hướng dẫn, thông báo tới các đơn vị trong và ngoài Bộ về việc thực hiện chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tích hợp các dịch vụ và ứng dụng nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ TT&TT với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến; bước đầu đáp ứng được yêu cầu đề ra theo lộ trình phát triển Chính phủ điện tử.

Theo Vụ Pháp chế, nội dung và cấu trúc chuyên mục được kế thừa toàn bộ các tính năng, ứng dụng, dữ liệu của hệ thống Cổng thông tin điện tử và được bổ sung thêm các yêu cầu, ứng dụng mới đáp ứng nhu cầu hiện tại, có khả năng phát triển mở rộng trong tương lai. Ngoài ra, chuyên mục cũng được tích hợp cơ sở dữ liệu vào các hệ thống chuyên ngành như cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển, cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Quân đội Nhân dân

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ra-mat-chuyen-muc-chinh-sach-phap-luat-thong-tin-va-truyen-thong-640326

54v2
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...